MONIT ›› Materiały do pobrania ›› Seminarium Listopad 2010 ›› 7. System monitorowania obciążeń oraz stanu technicznego kratownicowych mostów w kolejnictwie