MONIT ›› Projekt

Projekt

MONIT - „Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena jej Żywotności” to projekt badawczy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych.

 

 

 

 

 

 

 

il

pw

mchtr

agh

simr

imp

tr

ippt