MONIT ›› Partnerzy ›› Politechnika Warszawska ›› Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Kierownik zadania Prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski
Kontakt (022) 234 8117-19
Link

www.simr.pw.edu.pl

www.mechatronika.net.pl

Zadania w projekcie
 • Zadanie nr 8 - Opracowanie modeli powstawania i rozwoju niskoenergetycznych faz rozwoju uszkodzeń konstrukcji wielkogabarytowych
 • Zadanie nr 9 - Symulacja wpływu środowiska i obciążeń konstrukcji na zmiany własności magnetycznych, dynamicznych i rozkładu naprężeń, sformułowanie wymagań odnośnie rozproszonego systemu monitorowania
 • Zadanie nr 10 - Wykonanie laboratoryjnych modeli elementów konstrukcji wielkogabarytowych oraz projektu systemu monitorowania” rozproszonego systemu monitorowania”
 • Zadanie nr 11 - Zastosowanie materiałów adaptacyjnych do monitorowania stanu konstrukcji – badania laboratoryjne
 • Zadanie nr 12 - Opracowanie metod sterowania właściwościami i stanem konstrukcji poprzez zmianę sił wewnętrznych z wykorzystaniem inteligentnych podpór – opracowanie algorytmu sterowania zachowaniem konstrukcji jako realizacji konstrukcji inteligentnej
 • Zadanie nr 13 - Badanie prototypu systemu w warunkach laboratoryjnych
 • Zadanie nr 14 - Badanie prototypu systemu w warunkach eksploatacyjnych
 • Zadanie nr 15 - Nadzorowana implementacja systemu monitoringu na wybranym obiekcie rzeczywistym
Cel prac Opracowanie systemu monitorowania konstrukcji wielkogabarytowych bazującego na metodach porównawczych badań dynamicznych, tensometrycznych, magnetycznych i światłowodowych.
Aktualnie prowadzone prace Zakończono zadania 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. Poniżej przedstawiono zakres wykonanych prac (patrz "Publikacje").
Publikacje i raporty

Rok 2012

 • Marcin Jasiński, Stanisław Radkowski, Diagnostyka stopnia obciążenia konstrukcji kratownicowej przy wymuszeniu dynamicznym. TTS – Technika Transportu Szynowego, No 9, 2012, str. 3231-3241.
 • Marcin Jasiński, Stanisław Radkowski, Diagnostyka stopnia obciążenia konstrukcji kratownicowej przy wymuszeniu dynamicznym. XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa “TransComp”. 3-6.12.2012, Zakopane.
 • Mączak J., "A Structural Health Monitoring System Based on an Analysis of Changes in the Static, Dynamic and Magnetic Properties of the Structure", in Proceedings of the Eleventh International Conference on Computational Structures Technology, B.H.V. Topping, (Editor), Civil-Comp Press, Stirlingshire, United Kingdom, paper 86, 2012.
  doi:10.4203/ccp.99.86
 • Radkowski S., Mączak J., "Early Failure Detection in Large Scale Civil Engineering Structures", in Proceedings of the Eleventh International Conference on Computational Structures Technology, B.H.V. Topping, (Editor), Civil-Comp Press, Stirlingshire, United Kingdom, paper 87, 2012. doi:10.4203/ccp.99.87
 • Adam Gałęzia, Szymon Gontarz, Marcin Jasiński, Jędrzej Mączak,
  Stanisław Radkowski, Jarosław Seńko: Distributed system for monitoring the large scale infrastructure structures based on changes analysis of its static and dynamic properties. Key Engineering Materials. Vol. 518, 2012, pp 106-118, 2012. doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.518.106.
 • Marcin Jasiński, Leszek Krzywonos: The use of vibration signals of real objects in the simulation of vibrations transmitted to the support of the large-scale structure. Zeszyty Naukowe IP, No. 3(89), 2012, pp. 35-42.
 • Jędrzej Mączak, Stanisław Radkowski, Krzysztof Rokicki, Krzysztof Szczurowski: Web platform for storing and sharing results of scientific experiments. Zeszyty Naukowe IP, No. 3(89), 2012, pp. 117-120.
 • Przemysław Szulim, Kamil Lubikowski, Jędrzej Mączak, Krzysztof Rokicki: Zastosowanie niskobudżetowych czujników pola magnetycznego w diagnostyce konstrukcji wielkogabarytowych. Zeszyty Naukowe IP, No. 3(89).
 • Stanisław RADKOWSKI, Krzysztof SZCZUROWSKI: Use of vibroacoustic signals for diagnosis of prestressed structures. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability, Vol. 14, No. 1, 2012, str. 84-91.
 • Szymon GONTARZ, Stanisław RADKOWSKI: Impact of different factors on relationship between stress and eigenmagnetic field in steel specimen. IEEE Transactions on Magnetics Vol. 48, Issue 3, 2012.
 • Jerzy Bajkowski, Marcin Jasiński, Jędrzej Mączak, Stanisław Radkowski, Robert Zalewski: The active magnetorheological support as an element of damping of vibrations transferred from the ground to large-scale structure supports. Key Engineering Materials, 2012.
 • Biskup K., Gałęzia A., Lubikowski K., Radkowski S., Rzeszódko P., Wikary M.: MEASUREMENT OF TRAM NOISE. Proc. of XI International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, Slovak Republic, April 12-14.2012, pp. 69.
 • Dybała J., Koniczuk A., Szczurowski K.: IDEA OF PLATFORM FOR INFORMATION EXCHANGE IN ROAD TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEMS. Proc. of XI International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, Slovak Republic, April 12-14.2012, pp. 75.
 • Dybała J., Waszczuk A.: DETERMINATION OF POSITION BY MEANS OF PASSIVE ACOUSTIC SYSTEM. Proc. of XI International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, Slovak Republic, April 12-14.2012, pp. 76.
 • Gałęzia A.: TEAGER-KAISER ENERGY OPERATOR IN TASK OF CONDITION MONITORING. Proc. of XI International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, Slovak Republic, April 12-14.2012, pp. 131.
 • Gałęzia A., Gumiński R., Radkowski S.: SUMMARY OF MEASUREMENT TASKS PERFORMED IN FRAMEWORK OF MID-MOD PROJECT. Proc. of XI International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, Slovak Republic, April 12-14.2012, pp. 77-79.
 • Jasiński M.: THE USE OF VIBRATION SIGNALS OF REAL OBJECTS IN THE SIMULATION OF VIBRATIONS TRANSMITTED TO THE SUPPORT OF THE LARGE-SCALE STRUCTURE. Proc. of XI International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, Slovak Republic, April 12-14.2012, pp. 80-82.
 • Jasiński M., Kuc P.: THE VIBROACOUSTIC ANALYSIS OF TWO CARS CRASH. Proc. of the 19th International Congress on Sound and Vibration “ICSV19”, Vilnus, Lithuania, July 08-12.2012.
 • Knap L., Makowski M., Grzesikiewicz W.: IDENTIFICATION OF A CONTROLLED MR AND PZ DAMPERS PARAMETERS. Proc. of XI International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, Slovak Republic, April 12-14.2012, pp. 93.
 • Jan Rejlek, Godwin Ohenhen, Petra Silar, Hans-Herwig Priebsch, Adam Galezia, Detlef Hagen, Sven Ruschmeyer: A weak-coupled finite element - wave based technique formulation: application for a noise radiation analysis of a truck exhaust muffler. Proc. of NOVEM 2012 - Noise and Vibration: Emerging Methods, Sorrento, 1-4 April 2012.
 • Jędrzej MĄCZAK: The concept of the distributed diagnostic system for structural health monitoring of critical elements of infrastructure objects. Engineering Asset Management Review, Vol. 2, 2011 (accepted on 09-07-2010)
 • Mączak J.: DISTRIBUTED SYSTEM FOR MONITORING LARGE SCALE CIVIL ENGINEERING STRUCTURES BASED ON ANALYSIS OF CHANGES OF ITS STATIC AND DYNAMIC PROPERTIES. Proc. of XI International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, Slovak Republic, April 12-14.2012, pp. 62-64.
 • Mączak J., Radkowski S., Rokicki K., Szczurowski K.: WEB PLATFORM FOR STORING AND SHARING RESULTS OF SCIENTIFIC EXPERIMENTS. Proc. of XI International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, Slovak Republic, April 12-14.2012, pp. 65.
 • Radkowski S.: ENERGY HARVESTING IN VEHICLES. Proc. of XI International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, Slovak Republic, April 12-14.2012, pp. 138.
 • Szczurowski K.: ANALYSIS OF THE VEHICLE EXHAUST SYSTEM IN THE TASK OF ENERGY COGENERATION. Proc. of XI International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, Slovak Republic, April 12-14.2012, pp. 113-114.

Rok 2011

 • Jerzy Bajkowski, Marcin Jasiński, Jędrzej Mączak, Stanisław Radkowski, Robert Zalewski: Aktywna podpora magnetoreologiczna jako element redukcji drgań przenoszonych z podłoża na konstrukcję wielkogabarytową. Zeszyty Naukowe IP, Nr. 4(85),2011, str. 5÷12.
 • Jacek Dybała, Przemysław Szulim: Teoretyczne podstawy ultradźwiękowych pomiarów prędkości pojazdów. Zeszyty Naukowe IP, Nr. 4(85), 2011, str. 27÷32.
 • Robert Gumiński, Wiktor Jakubowski: Analysis of influence of operating conditions of cars on their reliability. Zeszyty Naukowe IP, Nr. 2(83),2011, str. 21÷30.
 • S. Radkowski: Vibroacoustic Monitoring of Concrete Structures (author of chapter 12.8) in Ahmet S. Turk, Koksal A. Hocaoglu, Alexey A. Vertiy (editors): Subsurface Sensing. August 2011, Wiley. New York. pp. 860-871
 • Stanisław Radkowski, Szymon Gontarz, Jędrzej Mączak: Comparative testing of strain gauges and magnetic field measurements of steel structures. Zeszyty Naukowe IP, Nr. 2(83),2011, str. 57÷72.
 • Szymon GONTARZ, Stanisław RADKOWSKI: Diagnostic model of hysteresis for condition monitoring of large construction structures. SMM20 – 20th International Conference on Soft Magnetic Materials – Kos 2011r., str. 489, Materiały pokonferencyjne.
 • Marcin JASIŃSKI, (autor rozdz. 6): Sterowanie częstotliwością rezonansową próbki w zmęczeniowych badaniach wysokocyklowych, w Tadeusz Uhl (red.): Projektowanie Mechatroniczne zagadnienia wybrane, 2011, Kraków, str. 57÷64.
 • Jasiński M. USING THE ACTIVE SUPPORT IN SIMULATIONS OF VIBRATIONS TRANSFERRED FROM THE GROUND TO LARGE-SCALE STRUCTURE SUPPORTS. Zeszyty Naukowe IP, Nr. 2(83),2011, str. 31÷36.
 • Jerzy Bajkowski, Marcin Jasiński, Jędrzej Mączak, Stanisław Radkowski, Robert Zalewski: Aktywna podpora magnetoreologiczna jako element redukcji drgań przenoszonych z podłoża na konstrukcję wielkogabarytową. III Międzynarodowa Konferencja “Systemy Mechatroniczne Pojazdów i Maszyn Roboczych”, Warszawa, 21 październik 2011.
 • Jerzy Bajkowski, Marcin Jasiński, Jędrzej Mączak, Stanisław Radkowski, Robert Zalewski: The active magnetorheological support as an element of damping of vibrations transferred from the ground to large-scale structure supports. II International Workshop on Smart Diagnostics of Structures, Krakow, 14-16.11.2011.
 • Stanisław Radkowski, Szymon Gontarz, Jędrzej Mączak: Comparative testing of strain gauges and magnetic field measurements of steel structures. Zeszyty Naukowe IP, Nr. 2(83),2011, str. 57÷72.
 • Małgorzata Kujawińska, Stanisław Radkowski, Grzegorz Dymny, Szymon Gontarz, Krzysztof Malowany, Jędrzej Mączak: Experimental comparative testing of Digital Image Correlation technique with strain gauge and magnetic field measurements of steel structures. The Eighth International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, 20-22 June 2011, Cardiff, UK
 • Jędrzej Mączak, Stanisław Radkowski: The role of monitoring systems in proactive maintenance of large scale steel structures. The Eighth International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, 20-22 June 2011, Cardiff, UK
 • Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI: Use of the higher spectra in the low-amplitude fatigue testing. MSSP Vol. 25, No. 2, February 2011, pp. 704-716, doi:10.1016/j.ymssp.2010.06.001 (Impact Factor 2.075)
 • Jasiński M. USING THE ACTIVE SUPPORT IN SIMULATIONS OF VIBRATIONS TRANSFERRED FROM THE GROUND TO LARGE-SCALE STRUCTURE SUPPORTS. Proc. of X International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 27-30.2011r., str. 118-120.
 • Gontarz S., Mączak J., Radkowski S. COMPARATIVE TESTING OF STRAIN GAUGE AND MAGNETIC FIELD MEASUREMENTS OF STEEL STRUCTURES. Proc. of X International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 27-30.2011r., str. 124-125.
 • Seńko J. SIMULATION MODELS OF A LIGHT INDUSTRIAL HALL IN THE CONTEXT OF STRUCTURAL HEALTH MONITORING. Proc. of X International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 27-30.2011r., str.126-127.
 • Radkowski S. A SURVEY OF FAILURE ASSESSMENT AND PREDICTION METHODS. Proc. of X International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 27-30.2011r., str. 128.
 • Gontarz S. A PRIORI INFORMATION AS THE CRITERION FOR THE ADAPTATION OF SENSORIC SYSTEMS AND METHODS FOR SIGNAL ANALYSIS IN THE EARLY DETECTION OF DAMAGES. Proc. of X International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 27-30.2011r., str. 58.
 • Witoś M., Zieja M. HIGH SENSITIVE METHODS FOR FATIGUE DETECTION. Proc. of X International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 27-30.2011r., str. 121-123

Rok 2010

 • Marcin JASIŃSKI: Use of bispectral measures in the failure stage evolution development. Acta Acoustica united with Acustica, Vol. 96, 81 – 20 pkt. (Impact Factor 0.577)¸Suppl. 1, 2010, pp. 80
 • Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI: Zastosowanie widm wyższych rzędów w detekcji nieliniowości systemów. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, Nr 5(81), 2010, str. 65÷72.
 • Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI: Nonlinearity and intermodulation phenomena tracking as a method for detecting early stages of gear failures. Archives of transport, Vol. XXII, No 4, 2010, pp. 447÷462.
 • Szymon Gontarz, Stanislaw Radkowski, Shape of specimen impact on interaction between earth and eigenmagnetic fields during the tension test. Engineering Asset Lifecycle Management, 2010, Part 16, pp. 552-560, DOI: 10.1007/978-0-85729-320-6_63.
 • Paweł CIĘŻKOWSKI, Robert GUMIŃSKI: Application of the normal distribution to Maxima force prediction for Blake’a model crusher. Proc. of IX International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 7-10.2010r., str. 76.
 • Jacek DYBAŁA: Detection of early stages of damages using methods of artificial intelligence. Proc. of IX International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, 7÷10.04.2010, pp. 59, ISBN 978-83-911726-8-1.
 • Jacek DYBAŁA, Jakub KOMODA: Image change detection for adaptive cruise control with stop&go functionality. Proc. of IX International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, 7÷10.04.2010, pp. 90, ISBN 978-83-911726-8-1.
 • GAŁĘZIA A., MĄCZAK J., RADKOWSKI S., SZCZUROWSKI K.: Investigation of the influence of the support conditions on the wave propagation in prestressed concrete beam. Proc. of IX International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 7-10.2010r., str. 92-94.
 • GAŁĘZIA A., GUMIŃSKI R., RADKOWSKI S.: Utilization of validation tasks in mid-mod project operating within a framework of fp7. Proc. of IX International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 7-10.2010r., str. 95-96.
 • GAŁĘZIA A., RADKOWSKI S.: Application of phase space representation of signal for symbolic analysis of signal. Proc. of IX International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 7-10.2010r., str. 97.
 • Szymon GONTARZ, Stanisław RADKOWSKI: Diagnostic model based on hysteresis. Proc. of IX International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 7-10.2010r., str. 98-99.
 • Marcin JASIŃSKI: An approach to the low-amplitude fatigue testing. Proc. of IX International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 7-10.2010r., str. 103-106.
 • Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI: Bispectral Measures as the Indicators of Failure Stage Evolution Development. Proc. of 37th Solid Mechanics Conference „SOLMECH 2010”, Warsaw, Poland, 2010, pp. 90¸91.
 • Marcin JASIŃSKI, Robert GUMIŃSKI, Jędrzej MĄCZAK, Przemysław SZULIM, Adam GAŁĘZIA: Redukcja drgań od podłoża z wykorzystaniem aktywnej podpory konstrukcji. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Transport XXI wieku”, Białowieża, 21÷24.09.2010, str. 103.
 • Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI: Concept of the distributed system for monitoring the large scale infrastructure objects. Proc. of IX International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 7-10.2010r, str. 53-55.
 • MĄCZAK J., ROKICKI K.: Concept of the mobile system based on arm microcontrollers for machine monitoring. Proc. of IX International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 7-10.2010r., str. 118.
 • MĄCZAK J., SZULIM P.: Distributed diagnostic system based on programmable can i/o hardware modules. Proc. of IX International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 7-10.2010r., str. 119-120.
 • Stanisław RADKOWSKI: Vibroacoustic Diagnostic and Bayesian Updating Based Remaining Useful Life Prediction for Power Unit System. The International Symposium on Stochastics Models in Reliability Engineering, Life Sciences and Opeartions Management “SMRLO’10”, Israel, 2010, str.182, CD-ROM.
 • Stanisław RADKOWSKI, Jacek DYBAŁA, Adam GAŁĘZIA, Szymon GONTARZ, Robert GUMIŃSKI, Marcin JASIŃSKI, Jędrzej MĄCZAK, Jarosław SEŃKO, Krzysztof SZCZUROWSKI: Projekt rozproszonego systemu monitorowania stanu technicznego konstrukcji wielkogabarytowych., Materiały II seminarium Projektu MONIT „Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena Jej Żywotności”, Warszawa, 18.11.2010, str. 59÷64.
 • RADKOWSKI S., SEŃKO J., SZLAGOWSKI J.: Design of the test rig to monitoring technical condition of a light industrial hall. Proc. of IX International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 7-10.2010r., str. 128-129.
 • Stanisław RADKOWSKI, Jarosław SEŃKO, Jacek DYBAŁA, Szymon GONTARZ, Krzysztof SZCZUROWSKI: Koncepcja modelowo wspartego monitoringu stanu technicznego konstrukcji wielkogabarytowej. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Transport XXI wieku”, Białowieża, 21÷24.09.2010, str. 200÷201.
 • Stanisław Radkowski, Jędrzej Mączak, Szymon Gontarz, Robert Gumiński, Distributed System For Monitoring The Large Scale Infrastructure Objects 8-10 września 2010, Światowy Zjazd Inżynierów Polskich, Warszawa,

il

pw

mchtr

agh

simr

imp

tr

ippt