MONIT ›› Aktualności ›› Archiwum

Archiwum

OGŁOSZENIE (z dnia 20.08.2011r.)

KONKURS OFERT DOTYCZĄCY WYŁONIENIA PARTNERA do wykonania prototypu i na instalację systemu monitoringu technicznego we wskazanym obiekcie budowlanym

Szczegóły:

OGŁOSZENIE

Zaproszenie do złożenia oferty na „Wykonanie identyfikacji składowych źródła naturalnego magnesowania obiektu technicznego w badaniach magnetyczną pamięcią metalu na potrzeby projektu badawczego MONIT” w trybie bez przetargowym (bez stosowania Ustawy PZP).

I. Zakres pracy:

 1. Analiza pola magnetycznego Ziemi i zakłóceń elektromagnetycznych – charakterystyka składowych (źródło, poziomy, widmo, trendy).
 2. Przegląd istniejących zweryfikowanych modeli magnetyzmu Ziemi (składowej jądra oraz skorupy ziemskiej i górnego płaszcza Ziemi) – głównej składowej sygnału referencyjnego dla badań MPM.
 3. Przegląd metod analizy składowych periodycznych zewnętrznego pola magnetycznego Ziemi (oddziaływania jonosfery i magnetosfery) – pomocniczej składowej sygnału referencyjnego dla badań MPM.
 4. Identyfikacja składowych nieperiodycznych zewnętrznego pola magnetycznego Ziemi na bazie danych pomiarowych z naziemnych i satelitarnych obserwatoriów magnetyzmu Ziemi i aktywności kosmicznej.
 5. Pomiar zakłóceń elektromagnetycznych – przegląd metod i aparatury pomiarowej.
 6. Weryfikacja analizowanych zagadnień dla laboratoryjnego modelu konstrukcji hali.
 7. Opracowanie i dostarczenie sprawozdania z badań.

II. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie badań/analiz wraz z opracowaniem sprawozdania.
Cena ma zawierać wszystkie czynniki, tj.: koszty dojazdu, wykonanie badań, amortyzację sprzętu, sporządzenie dokumentacji i sprawozdań z każdego etapu prac.

III. Czas wykonania: 30 dni robocze.

IV. Termin płatności: do 90 dni.

V. Zgłoszenia drogą elektroniczną na adres Zintegrowanego Środowiskowego Laboratorium Systemów Mechatronicznych Pojazdów i Maszyn Roboczych Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej: sekretariat@mechatronika.net.pl .

VI. Termin składania ofert: 14 dni kalendarzowych od daty ukazania się ogłoszenia.

II SEMINARIUM PROJEKTU MONIT.

W dniu 18 listopada 2010r. odbyło się II Seminarium Projektu MONIT – „ Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena Jej Żywotności. Program II Seminarium "MONIT"

 

 

PANEL „MONIT” W CZASIE KONFERENCJI „TRANSPORT XXI wieku”

Naukowy zaangażowani w realizację projektu „MONIT” wzięli udział w międzynarodowej konferencji „Transport XXI wieku”, która odbyła się w Białowieży, w dniach 21-24 września br. Konferencja ta, to międzynarodowe spotkanie organizowane od lat 70 ubiegłego stulecia przez Politechnikę Warszawską – Wydział Transportu.

W obradach wzięło udział około 300 przedstawicieli nauki oraz biznesu. W czasie konferencji odbył się panel poświęcony Projektowi „MONIT” , na którym zaprezentowano następujące referaty.

 

Ogłoszenie

„Kierownik Projektu MONIT- „ Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena jej Żywotności” (projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) informuje, że rozpoczęto nabór kandydatów na stanowisko specjalista/główny specjalista – koordynator finansowo – administracyjny projektu.

Wymagania wobec kandydata:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Minimum 3 – letnie doświadczenie na stanowisku głównego specjalisty lub
 • 5 – letnie doświadczenie na stanowisku specjalisty udokumentowany świadectwami pracy,
 • Doświadczenie zawodowe związane z realizacją i rozliczaniem projektów w ramach Programów Operacyjnych,
 • Znajomość specyfiki realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych,
 • Udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu/administrowaniu projektami finansowanymi ze środków funduszy strukturalnych,
 • Znajomość zasad realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
 • Bardzo dobra obsługa komputera,
 • Samodzielność w realizacji zadań,
 • Bardzo dobra organizacja pracy i umiejętności pracy w zespole,
 • Mile widziane doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników,
 • Odpowiedzialność i umiejętność szybkiego uczenia się.

Oferty (list motywacyjny i CV) należy składać do dnia 25 sierpnia 2010r. w pokoju 208 Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 75, Warszawa, tel. (0-22) 234-55-79 lub przesłać drogą elektroniczną na adres l.chodkowski@it.pw.edu.pl

 

 

Ogłoszenie
Zaproszenie do złożenia ofert na „Wykonanie pomiarów metodą magnetycznej pamięci metalu (MMM) dla laboratoryjnego modelu konstrukcji hali w projekcie MONIT” w trybie bez przetargowym (bez stosowania Ustawy PZP).

 • I. Zakres prac:
  • 1 Analiza modelu konstrukcji hali.
  • 2 Ocena jakości wykonania konstrukcji (w tym zgodnie z normą PN-EN 473:2008).
  • 3 Diagnostyka metodą MMM.
  • 3.1 Pomiar zerowy – wykonanie skanowania 100% dostępnej powierzchni konstrukcji w celu wyznaczenia obszarów występowania SKN (Stref Koncentracji Naprężeń). Zapis danych (do bazy danych) do dalszej analizy/monitorowania.
  • 3.2 Pomiar w czasie rzeczywistym metodą MMM podczas prób obciążania modelu konstrukcji.
  • 3.3 Wykonanie pomiarów po próbach obciążania konstrukcji wg dróg skanowania przyjętych dla stanu zerowego.
  • 3.4 Dostarczenie sprawozdania z badań wraz ze szczegółową analizą statystyczną.
  • 3.5 Badania mają być wykonane przy użyciu specjalistycznego sprzętu pomiarowego odpowiedniego dla metody.
 • II. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie badań wraz z opracowaniem sprawozdania.
  Cena ma zawierać wszystkie czynniki, tj.: koszty dojazdu, wykonanie badań,
  amortyzację sprzętu, sporządzenie dokumentacji i sprawozdań z każdego etapu prac.
 • III. Czas wykonania: 20 dni robocze
 • IV. Termin płatności: Do 90 dni
 • V. Zgłoszenia drogą elektroniczną na adres Zintegrowanego Środowiskowego Laboratorium Systemów Mechatronicznych Pojazdów i Maszyn Roboczych Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej: sekretariat@mechatronika.net.pl
 • VI. Termin składania ofert: 14 dni kalendarzowych od daty ukazania się ogłoszenia.

 

 

Seminarium Projektu
19 listopada br. odbędzie się seminarium Projektu. Seminarium będzie miało miejsce w Politechnice Warszawskiej, w Budynku Starej Kotłowni, ul. Nowowiejska 20 A, sala 4. Szczegółowe informacje wraz z agendą oraz kartą zgłoszenia uczestnictwa znajdują się pod następującym linkiem:

Zaproszenie.pdf 1,17 MB

 

 

 

Dla kandydatów do prac pomocniczych
Kierownik Projektu poszukuje kandydatów do prac pomocniczych. Aktualnie poszukuje się kandydatów do prac w zadaniu nr 3 - "Sformułowanie wymagań dla systemu monitorowania, w wybranych punktach, pojazdu i toru" oraz w zadaniu nr 4 - "Wykonanie prototypu systemu monitorowania realizującego opracowaną metodę". Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie
 • znajomość języka angielskiego. ( znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem)
 • doskonała znajomość obsługi komputera – programów: word, excel, power-point
 • doświadczenie w analizowaniu danych i przetwarzaniu informacji
 • umiejętności analityczne, dokładność, zdolność logicznego myślenia
 • samodzielność i dobra organizacja pracy

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy ( umowa zlecenia) zapraszamy do nadsyłania CV wraz z listem motywacyjnym.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

Biuro Kierownika Projektu „MONIT”
Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa

 

 

Osoby posiadające merytoryczne predyspozycje pozwalające na udział w pracach naukowo-badawczych rozwojowych i wdrożeniowych w poszczególnych zadaniach i fazach projektu, zapraszamy do przesyłania zgłoszeń.
W zgłoszeniu proszę o podanie następujących informacji:

 • Imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe
 • Miejsce pracy
 • Posiadane tytuły i stopnie naukowe
 • Dyscyplina, specjalność naukowa i specjalizacja
 • Znajomość narzędzi komputerowych do symulacji zjawisk dynamicznych na potrzeby SHM
 • Wybrane pozycje dorobku naukowego ( max 10 pozycji ) za ostatnie 5 lat

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
Biuro Kierownika Projektu „MONIT”
Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa

il

pw

mchtr

agh

simr

imp

tr

ippt