Home ›› Partners ›› Warsaw University of Technology ›› Wydział Inżynierii Lądowej

Wydział Inżynierii Lądowej

Kierownik zadania Prof. dr hab. inż. Henryk Zobel
Kontakt (022) 234 65 95
Link www.il.pw.edu.pl
Zadania w projekcie
 • Szczegółowa analiza budynków i obiektów infrastruktury inżynierskiej w Polsce w okresie 1995–2005 pod kątem potrzeby prowadzenia monitoringu
 • Określenie powiązań pomiędzy istniejącymi metodami modelowania obiektów i ich pomiarami oraz oceną stanu zagrożenia.
 • Klasyfikacja i charakterystyka budynków i obiektów inżynierskich wraz ze sformułowaniem wymagań do monitoringu.
 • Program badań numerycznych i doświadczalnych „in situ” pod kątem opracowania metod stałego monitoringu
 • Opracowanie metodyki monitorowania obiektów budowlanych. Opracowanie i badania laboratoryjne prototypowych układów oraz zestawów pomiarowo-numerycznych.
 • Opracowanie i badanie w skali technicznej pełnych systemów pomiarowo–numerycznych monitorowania i identyfikacji zagrożeń w wybranych budynkach i obiektach budowlanych, pomieszczeniach o specjalnym przeznaczeniu, mostach i innych obiektach inżynierskich.
Cel prac Zadania realizowane w ramach projektu MONIT - "Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena jej Żywotności" na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej maja doprowadzić do opracowania systemów monitorowanie i identyfikacji zagrożeń w budynkach i konstrukcjach inżynierskich.
Aktualnie prowadzone prace Prace merytoryczne zostały zakończone
Dotychczas osiągnięte rezultaty

Zakończono prace w ramach czterech zadań:

 • Szczegółowa analiza budynków i obiektów infrastruktury inżynierskiej w Polsce w okresie 1995–2005 pod kątem potrzeby prowadzenia monitoringu
 • Określenie powiązań pomiędzy istniejącymi metodami modelowania obiektów i ich pomiarami oraz oceną stanu zagrożenia.
 • Klasyfikacja i charakterystyka budynków i obiektów inżynierskich wraz ze sformułowaniem wymagań do monitoringu.
 • Program badań numerycznych i doświadczalnych „in situ” pod kątem opracowania metod stałego monitoringu
 • Opracowanie metodyki monitorowania obiektów budowlanych. Opracowanie i badania laboratoryjne prototypowych układów oraz zestawów pomiarowo-numerycznych.
 • Opracowanie i badanie w skali technicznej pełnych systemów pomiarowo–numerycznych monitorowania i identyfikacji zagrożeń w wybranych budynkach i obiektach budowlanych, pomieszczeniach o specjalnym przeznaczeniu, mostach i innych obiektach inżynierskich.

il

pw

mchtr

agh

simr

imp

tr

ippt