MONIT ›› Partnerzy ›› Politechnika Warszawska ›› Wydział Transportu

Wydział Transportu

Kierownik zadania Prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz
Kontakt (022) 234 55 79
Link www.it.pw.edu.pl
Zadania w projekcie
 • Sformułowanie metody – opracowanie podstaw teoretycznych metody monitorowania pojazdu i toru
 • Symulacyjne badanie efektywności sformułowanej metody
 • Sformułowanie wymagań dla systemu monitorowania, w wybranych punktach, pojazdu i toru
 • Wykonanie prototypu systemu monitorowania realizującego opracowaną metodę
 • Badanie prototypu systemu w warunkach laboratoryjnych
 • Testowanie prototypu systemu w warunkach eksploatacyjnych
 • Eksploatacja nadzorowana systemu na wybranych obiektach infrastruktury
Cel prac System monitorowania stanów elementów układu pojazd szynowy– tor.
Zadaniem systemu będzie monitorowanie stanu pojazdu szynowego oraz drogi kolejowej.
Aktualnie prowadzone prace Aktualnie rozpoczęte zostały prace mające na celu zamknięcie projektu.
Dotychczas osiągnięte rezultaty
 • Opracowanie podstaw teoretycznych metody monitorowania pojazdu i toru.
 • Symulacyjne badanie efektywności sformułowanej metody.
 • Opracowanie algorytmów i procedur dla oprogramowania jednostki akwizycji danych systemu monitorowania, w wybranych punktach pojazdu i toru.
Publikacje i raporty

Dotychczas opracowano następujące raporty:

 • Analiza drgań elementów i zespołów kolejowych pojazdów szynowych w oparciu o wyniki badań eksperymentalnych (1/1).
 • Analiza drgań elementów i zespołów kolejowych pojazdów szynowych w oparciu o wyniki badań symulacyjnych (1/2).
 • Analiza drgań elementów i zespołów lekkich pojazdów szynowych w oparciu o wyniki badań eksperymentalnych (1/3)
 • Przygotowanie założeń dla systemu monitorowania stanów w układzie pojazd szynowy - tor w zakresie zewnętrznej architektury informatycznej (1/4).
 • Tor i jego elementy - analiza w zakresie monitorowania stanu (1/5)
 • Sformułowanie metody monitorowania pojazdu i toru (1/6)
 • Ocena parametrów czujników pomiaru przyspieszeń do zastosowania w systemie monitorowania układu pojazd szynowy – tor (zewnętrzna usługa badawcza)
 • Ocena przydatności metod laserowych w monitorowaniu układu pojazd szynowy – tor (zewnętrzna usługa badawcza)
 • Opracowanie koncepcji, założeń dla programu symulacyjnego badania efektywności metody (2/1)
 • Symulacyjne badanie efektywności pomiaru temperatury z pozycji obudowy łożyska zestawu kołowego (2/2)
 • Symulacyjne badanie efektywności pomiaru stanu toru z pozycji obudowy łożyska zestawu kołowego (2/3)
 • Badanie efektywności metody monitoringu i diagnozowania pojazdu typu wagon (2/4)
 • Badanie efektywności metody monitoringu i diagnozowania pojazdu typu pojazd napędny (2/5)
 • Modelowanie pojazdów z wykorzystaniem pakietu komercyjnego na potrzeby analiz symulacyjnych w obszarze monitorowania i diagnozowania (2/6)
 • Badanie efektywności metody monitoringu i diagnozowania pojazdu w przypadku Lekkich Pojazdów Szynowych (2/8)
 • Badanie efektywności metody monitoringu i diagnozowania toru w przypadku Lekkich Pojazdów Szynowych (2/9)
 • Ocena efektywności metody monitorowania stanów w układzie pojazd szynowy-tor w zakresie zewnętrznej architektury informatycznej (2/10)
 • Wykorzystanie metod i narządzi telekomunikacyjnych w monitorowaniu stanów systemu sterowania i zarządzania ruchem kolejowym (2/11)
 • Ocena efektywności metody monitoringu w aspekcie doboru czujników w torze pomiarowym układu monitorowania pojazd szynowy-tor (zewnętrzna usługa badawcza)
 • Założenia w zakresie wymagań dla systemu monitorowania (3/1)
 • Wymagania dla systemu monitorowania temperatury z pozycji obudowy łożyska zestawu kołowego (3/2)
 • Wymagania dla systemu monitorowania stanu toru z pozycji obudowy łożyska zestawu kołowego (3/3)
 • Wymagania dla systemu monitorowania pojazdu kolejowego typu wagon (3/4)
 • Wymagania dla systemu monitorowania pojazdu kolejowego typu pojazd napędny (3/5)
 • Wymagania dla systemu monitorowania układu pojazd szynowy - tor z pozycji producenta pojazdów (3/6)
 • Wymagania dla systemu monitorowania w przypadku Lekkich Pojazdów Szynowych (3/8)
 • Wymagania dla systemu monitorowania toru w przypadku Lekkich Pojazdów Szynowych (3/9)
 • Wymagania dla systemu monitorowania układu pojazd szynowy - tor w zakresie zewnętrznej architektury informatycznej (3/10)
 • Ogólne wymagania dla systemu monitorowania układu mechanicznego. Standaryzacja wymagań dla układu pojazd – tor (3/11)
 • Algorytmy i procedury dla oprogramowania systemu akwizycji danych układu monitorowania pojazd szynowy – tor (4/2)
 • Algorytmy i procedury dla oprogramowania jednostki akwizycji danych systemu monitorowania temperatury z pozycji obudowy łożyska zestawu kołowego (4/3)
 • Algorytmy i procedury dla oprogramowania jednostki akwizycji danych systemu monitorowania stanu toru z pozycji obudowy łożyska zestawu kołowego (4/4)
 • Algorytmy i procedury dla oprogramowania jednostki akwizycji danych systemu monitorowania pojazdu kolejowego typu wagon (4/5)
 • Algorytmy i procedury dla oprogramowania jednostki akwizycji danych systemu monitorowania pojazdu kolejowego typu pojazd napędny (4/6)
 • Algorytmy, procedury oraz kody oprogramowania jednostki akwizycji danych systemu monitorowania Lekkiego Pojazdu Szynowego (4/7)
 • Algorytmy, procedury oraz kody oprogramowania jednostki akwizycji danych systemu monitorowania toru w przypadku Lekkich Pojazdów Szynowych (4/8)
 • Algorytmy, procedury oraz kody dla oprogramowania jednostki serwera systemu monitorowania układu pojazd szynowy - tor w zakresie zarządzania rejestrowanymi sygnałami (4/9)
 • Projekt baz danych oraz algorytmów, procedur i kodu programów zarządzających bazami systemu monitorowania układu kolejowy pojazd szynowy – tor (4/10)
 • Algorytmy, procedury oraz kody pakietu interfejsu użytkownika systemu monitorowania układu kolejowy pojazd szynowy – tor (4/11)
 • Algorytmy, procedury oraz kody programów serwera systemu monitorowania układu kolejowy pojazd szynowy – tor (4/12)
 • Algorytmy, procedury oraz kody programów obsługi serwera systemu monitorowania układu Lekki Pojazd Szynowy – tor (4/13)
 • Plan i procedura badania prototypu systemu i układu monitorowania pojazd szynowy - tor w warunkach laboratoryjnych (5/2)
 • Opracowanie planu i procedury badania prototypu systemu i układu monitorowania pojazd szynowy-tor w warunkach on-line (na torze doświadczalnym) (5/6)
 • Opracowanie planu testów i przeprowadzenie badań, w warunkach off-line (laboratoryjnych), prototypu jednostki akwizycji danych systemu monitorowania pojazdu kolejowego typu wagon (5/4)
 • Plany testów i przeprowadzenie badań prototypu systemu monitorowania stanu toru z pozycji obudowy łożyska zestawu kołowego. Badania laboratoryjne typu off-line. (5/3)
 • Analiza wyników badań testowych JAD przeprowadzonych w warunkach off-line (laboratoryjnych). (5/5)
 • Opracowanie założeń i wykonanie oprogramowania do analiz porównawczych wyników testów prototypu układu JAD w warunkach toru doświadczalnego. (5/7)
 • Badania i Analizy porównawcze wyników testów prototypu systemu monitorowania układu pojazd szynowy – tor w warunkach toru doświadczalnego. Modyfikacja systemu. (5/8)
 • Badania laboratoryjne poprawności działania algorytmów i procedur systemu monitorowania stanu technicznego lekkiego pojazdu szynowego. (5/9)
 • Badania laboratoryjne poprawności działania algorytmów i procedur systemu monitorowania stanu technicznego toru w przypadku lekkich pojazdów szynowych. (5/10)
 • Badania laboratoryjne oprogramowania jednostki akwizycji danych, modułu łączności oraz architektury informatycznej serwera systemu monitorowania układu lekki pojazd szynowy - tor. (5/11)
 • Opracowanie testów i testowanie interfejsu użytkownika systemu monitorowania układu kolejowy pojazd szynowy - tor. (5/12)
 • Opracowanie testów i testowanie oprogramowania serwera w zakresie systemu monitorowania układu kolejowy pojazd szynowy - tor. (5/13)
 • Opracowanie planu i procedury badań eksploatacyjnych prototypu systemu i układu monitorowania pojazd szynowy - tor. (6/2)
 • Opracowanie planu testów i przeprowadzenie badań eksploatacyjnych prototypu systemu monitorowania stanu tory z pozycji obudowy łożyska zestawu kołowego. (6/3)
 • Analiza wyników testów eksploatacyjnych. (6/4)
 • Opracowanie oprogramowania dla warunków eksploatacyjnych dla interfejsu użytkownika systemu monitorowania układu kolejowy pojazd szynowy - tor. (6/5)
 • Opracowanie testów i testowanie oprogramowania serwera w zakresie systemu monitorowania układu kolejowy pojazd szynowy - tor w warunkach eksploatacyjnych. (6/6)
 • Badania eksploatacyjne poprawności działania algorytmów i procedur systemu monitorowania stanu technicznego lekkiego pojazdu szynowego. (6/7)
 • Badanie eksploatacyjne poprawności działania algorytmów i procedur systemu monitorowania stanu technicznego toru w przypadku lekkich pojazdów szynowych. (6/8)
 • Rewizja polaboratoryjna systemu monitorowania układu lekki pojazd szynowy - tor oraz wykonanie badań eksploatacyjnych w warunkach miejskich. (6/9)
 • Opracowanie oprogramowania dla warunków eksploatacyjnych interfejsu użytkownika systemu monitorowania układu kolejowy pojazd szynowy - tor. (6/10)
 • Opracowanie planu, procedury i harmonogramu badań w procesie eksploatacji nadzorowanej prototypu systemu i układu monitorowania pojazd szynowy - tor. (7/2)
 • Opracowanie planu testów i przeprowadzenie nadzoru w czasie eksploatacji nadzorowanej prototypu systemu monitorowania stanu toru z pozycji obudowy łożyska zestawu kołowego. (7/3)
 • Eksploatacja nadzorowana prototypu systemu monitorowania stanu pojazdu szynowego. (7/4)
 • Analiza wyników testów eksploatacji nadzorowanej pojazdu szynowego. (7/5)
 • Opracowanie dokumentacji technicznej systemu monitorowania układu pojazd szynowy - tor. (7/6)
 • Opracowanie dokumentacji oprogramowania użytkownika systemu monitorowania układu pojazd szynowy-tor. (7/7)
 • Eksploatacja nadzorowana systemu monitorowania stanu technicznego lekkiego pojazdu szynowego. (7/8)
 • Eksploatacja nadzorowana systemu monitorowania stanu technicznego toru tramwajowego na wybranych fragmentach infrastruktury. (7/9)
 • Rewizja poeksploatacyjna systemu monitorowania stanu technicznego lekkiego pojazdu szynowego wraz z rozbudową narzędzi raportowo - analitycznych w oprogramowaniu oraz opracowaniem dokumentacji użytkownika. (7/10)

il

pw

mchtr

agh

simr

imp

tr

ippt