MONIT ›› Partnerzy ›› Akademia Górniczo-Hutnicza

Akademia Górniczo-Hutnicza

Kierownik zadania Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl
Kontakt (012) 634 35 05
Link http://www.projekty.krim.agh.edu.pl/index.php?pid=1
Zadania w projekcie
 • Sformułowanie metody – opracowanie podstaw teoretycznych metody monitorowania konstrukcji
 • Symulacyjne badanie efektywności sformułowanej metody
 • Sformułowanie wymagań dla systemu monitorowania konstrukcji
 • Wykonanie prototypu systemu monitorowania realizującego opracowaną metodę
 • Badanie prototypu systemu w warunkach laboratoryjnych
 • Badanie prototypu systemu w warunkach przemysłowych
 • Eksploatacja nadzorowana systemu na wybranych obiektach infrastruktury
Cel prac
 1. Opracowanie technologii wykorzystania pomiarów bezstykowych do monitorowania stanu konstrukcji
 2. Opracowanie systemu monitorowania konstrukcji w oparciu o pomiary drgań w zakresie niskich i wysokich częstotliwości
Aktualnie prowadzone prace Prowadzony ostatni etap badań, tj. eksploatacja nadzorowana systemu na wybranych obiektach infrastruktury.
Dotychczas osiągnięte rezultaty Opracowano gotowe produkty systemów monitorowania stanu konstrukcji. Założono spółkę MONIT SHM Sp. z o.o. oferującą gotowe rozwiązania ww. systemów.
Publikacje i raporty

Dotychczas opracowano następujące raporty:

 • System monitorowania konstrukcji w oparciu o wibrotermografię
 • System diagnozowania łopat wirnika elektrowni wiatrowej – diagnozowanie materiałów kompozytowych w oparciu o fale Lamba
 • System monitorowania konstrukcji z zastosowaniem pomiaru impedancji
 • System monitorowania stanu konstrukcji inżynierskich w oparciu o pomiary wizyjne
 • System monitorowania stanu konstrukcji z zastosowaniem filtru modalnego
 • Eksperymentalna analiza modalna kładki dla pieszych nad ulicą Opolską w Krakowie
 • Specyfikacja do systemów monitorowania w oparciu o wibrotermografię
 • Specyfikacja do systemów monitorowania w oparciu o fale Lamba
 • Specyfikacja do systemów monitorowania z zastosowaniem pomiaru impedancji
 • Specyfikacja do systemów monitorowania w oparciu o pomiary wizyjne
 • Specyfikacja do systemów monitorowania z zastosowaniem filtru modalnego

Oraz publikacje:

 • Zastosowanie metod wizyjnych do monitorowania stanu konstrukcji
 • Termograficzne metody detekcji uszkodzeń
 • Zastosowanie impedancji elektromechanicznej w detekcji uszkodzeń konstrukcji mechanicznych
 • Zastosowanie zjawiska propagacji fali sprężystej do detekcji uszkodzeń konstrukcji mechanicznych
 • Opracowanie programu testów dla układów akustyki nieliniowej
 • Raport z testowania w warunkach laboratoryjnych prototypu systemu monitorowania stanu konstrukcji z zastosowaniem pomiaru impedancji
 • Sformułowanie programu testów w warunkach laboratoryjnych dla filtru modalnego
 • Testy w warunkach laboratoryjnych dla filtru modalnego
 • Wykonanie pomiaru za pomocą narzędzia Modal Analysis Tool
 • Raport realizacji oprogramowania „Modal Analysis Tool”
 • Testy systemu monitorowania w oparciu o wibrotermografię
 • Testowanie oprogramowania cuLISA3D
 • Structural Damage Detection Using Laser Vibrometers
 • Badania prototypu jednostki generacji i akwizycji sygnałów systemu detekcji uszkodzeń, bazującego na analizie zachowań propagującej się fali sprężystej.
 • Testy systemu - System monitorowania konstrukcji bazujący na wibrotermografii.

Publikacje:

 • A Klepka, W J Staszewski, R B Jenal, M Szwedo, T Uhl, and J Iwaniec, Nonlinear acoustics for fatigue crack detection – experimental investigations of vibro-acoustic wave modulationsStructural Health Monitoring , first published on July 25, 2011 as doi:10.1177/1475921711414236
 • Andrzej KLEPKA, Łukasz AMBROZIŃSKI , An application of guided waves for detection and localization of damages in plates , Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych : praca zbiorowa pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, 2010. — ISBN 978-83-7204-983-4. — S. 175–180
 • Janusz OCHOŃSKI, Łukasz AMBROZIŃSKI, Andrzej KLEPKA, Tadeusz UHL, Tadeusz Stępiński Choosing an appopriate sensor for the designed SHM system based on Lamb waves propagation 11th IMEKO TC 10 workshop on Smart diagnostics of structures [Dokument elektroniczny] : Krakow, October 18–20, 2010.
 • Andrzej KLEPKA, T. UHL, T. Stepinski, L. AMBROZIŃSKI, J. OCHOŃSKI Comparison of two baseline-free damage detection techniques based on lamb waves propagation phenomena Proceedings of the fifth European workshop Structural Health Monitoring 2010 : June 28–July 4, 2010 — S. 937–942.
 • Andrzej KLEPKA, R. B. Jenal, M. SZWEDO, W. J. Staszewski, T. UHL Experimental analysis of vibro-acoustic modulations in nonlinear acoustics used for fatigue crack detection Proceedings of the fifth European workshop Structural Health Monitoring 2010, S. 541–546.
 • Andrzej KLEPKA, R. B. Jenal, W. J. Staszewski, T. UHL Fatigue crack detection in metallic structures using nonlinear acoustics – comparative study of piezo-based excitation ECCOMAS : 5th ECCOMAS thematic conference on Smart structures and materials SMART' 2011, S. 179–180
 • Andrzej KLEPKA, Ruztamreen B. Jenal, Wiesław J. Staszewski, Tadeusz UHL Fatigue crack detection using nonlinear acoustics and laser vibrometry ICSV 18 : 18th International Congress on Sound & Vibration Rio de Janeiro, Brazil, 10–14 July 2011. dysk optyczny.
 • Ł. AMBROZIŃSKI, J. OCHOŃSKI, A. KLEPKA, A. MARTOWICZ, M. MAŃKA, M. ROSIEK, T. Stępiński, T. UHL Guided waves based damage detection and localization SHM system Recent trends in SHM and NDE [Dokument elektroniczny] : 5th Dresden Airport Seminar : November 3–4, 2010. dysk optyczny.
 • Tadeusz UHL, Łukasz PIECZONKA, Mariusz SZWEDO, Paweł PAĆKO, Adrzej KLEPKA, Łukasz AMBROZIŃSKI, Janusz OCHOŃSKI, Adam MARTOWICZ, Mateusz ROSIEK, Tadeusz Stępiński, Wiesław Staszewski High frequency methods in structural health monitoring – formulation and validation TSD international conference : IX International Technical Systems Degradation Conference : Liptovský Mikuláš 7–10 April 2010
 • Andrzej KLEPKA, Tadeusz UHL Koncepcja systemu detekcji uszkodzeń w oparciu o zjawisko propagacji fal sprężystych— [Conception of damage detection system based on elastic wave propagation phenomena] Projektowanie mechatroniczne :zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków : Katedra Robotyki i Mechatroniki Akademii Górniczo-Hutniczej, 2010. — S. 73–81.
 • Krzysztof MENDROK, Andrzej KLEPKA, Łukasz AMBROZIŃSKI, Marek PAĆKO, Tadeusz UHL Monitorowanie stanu konstrukcji metody lokalne i globalne – wstępne sformułowanie i weryfikacja metod — [Local and global methods in Structural Health Monitoring – preliminary formulation and verification Monitorowanie stanu technicznego konstrukcji i ocena jej żywotności : seminarium projektu ,,Monit” : Warszawa, 19 listopada 2009 r.. s. 34–35.
 • Tadeusz UHL, Wiesław Staszewski, Tadeusz Stępiński, Adam MARTOWICZ, Andrzej KLEPKA, Mariusz SZWEDO, Łukasz PIECZONKA, Łukasz AMBROZIŃSKI, Mateusz ROSIEK, Janusz OCHOŃSKI, Michał MAŃKA, Paweł PAĆKO Prototypowe rozwiązania systemów monitorowania stanu w oparciu o wysokie częstotliwości wymuszenia — [Prototypes of structural health monitoring systems based on high-frequency excitations] , Monitorowanie stanu technicznego konstrukcji i ocena jej żywotności : II seminarium projektu ,,MONIT” : Warszawa, 18 listopada 2010. — [S. l. : s. n., 2010]. — S. 23–41.
 • Andrzej KLEPKA, Łukasz AMBROZIŃSKI Selection of piezoceramic sensor parameters for damage detection and localization system — Dobór parametrów przetworników piezoceramicznych do systemu detekcji i lokalizacji uszkodzeń, Diagnostyka , Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2010 nr 4 s. 17–22.
 • Ruztamreen B. Jenal, Wiesław T. Staszewski, Andrzej KLEPKA, Tadeusz UHL Structural damage detection using laser vibrometers ,2nd International symposium on NDT in Aerospace [Dokument elektroniczny] : November 22nd – 24th 2010, Hamburg, Germany. http://www.ndtaerospace.com/Portals/aerospace2010/BB/tu1b3.pdf}
 • Ruztamreen B. Jenal, Wiesław J. Staszewski, Andrzej KLEPKA, Tadeusz UHL What's the damage : structural damage detection using laser vibrometers InFocus ; ISSN 1864-9203 . — 2011. 1 s. 22–24
 • Lukasz Ambrozinski, Tadeusz Stepinski, and Tadeusz Uhl. Self focusing of 2d arrays for shm of plate-like structures using time reversal operator. In Fu-Kuo Chang, editor, Structural Health Monitoring Condition-Based Maintenance and Intelligent Structures, 2011
 • Lukasz Ambrozinski, J. Ochonski, A. Klepka, T. Uhl, INFLUENCE OF ARRAY PARAMETERS ON BEAMFORMING IN SHM APPLICATIONS – XV Szkołą Mnalizy Modalnej, 2011
 • Lukasz Ambrozinski, Tadeusz Stepinski, Pawel Packo and Tadeusz Uhl, Self-focusing Lamb waves based on the decomposition of the time-reversal operator using time-frequency representation. MSSP 2011 (accepted)
 • Monitorowanie stanu konstrukcji metody lokalne i globalne – wstępne sformułowanie i weryfikacja metod — [Local and global methods in Structural Health Monitoring – preliminary formulation and verification] / Krzysztof MENDROK, Andrzej KLEPKA, Łukasz AMBROZIŃSKI, Marek PAĆKO, Tadeusz UHL // W: Monitorowanie stanu technicznego konstrukcji i ocena jej żywotności : seminarium projektu ,,Monit” : Warszawa, 19 listopada 2009 r.. — [Warszawa : s. n., 2009]. — S. 25–35. — Bibliogr. s. 34–35, Streszcz.
 • Numerical simulations of damage detection method based on modal filtration / Krzysztof MENDROK // W: Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, 2010. — ISBN 978-83-7204-983-4. — S. 219–226. — Bibliogr. s. 226, Summ.
 • Numerical tests of a damage detection procedure based on modal filtration / K. MENDROK, T. UHL // W: Proceedings of the fifth European workshop Structural Health Monitoring 2010 : June 28–July 4, 2010 / eds. Fabio Casciati, Michele Giordano. — Pennsylvania : DEStech Publications, Inc., cop. 2010 + CD-ROM. — ISBN 978-1-60595-024-2. — S. 982–987. — Bibliogr. s. 987, Abstr.
 • Prototypowe rozwiązania systemów monitorowania w oparciu o niskie częstotliwości drgań — [Prototypes of structural health monitoring systems based on low-frequency vibrations] / Tadeusz UHL, Krzysztof MENDROK, Piotr KUROWSKI, Tomasz BARSZCZ, Piotr KOHUT, Krzysztof HOLAK, Wojciech MAJ, Paweł PAĆKO // W: Monitorowanie stanu technicznego konstrukcji i ocena jej żywotności : II seminarium projektu ,,MONIT” : Warszawa, 18 listopada 2010. — [S. l. : s. n., 2010]. — Na okł. dod.: Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość. — S. 43–58
 • Simulation verification of damage detection algorithm — Weryfikacja symulacyjna algorytmu wykrywania uszkodzeń / Krzysztof MENDROK // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2010 nr 3 s. 17–23. — Bibliogr. s. 23, Summ., Streszcz.
 • Application of modal filtering for damage detection / Krzysztof MENDROK, Tadeusz UHL, Wojciech MAJ // W: CM 2011 / MFPT 2011 : the eight international conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies : 20–22 June 2011, Cardiff, UK : abstracts of papers. — Northampton : The British Institute of Non-Destructive Testing, cop. 2011. — Opis na podstawie okł. — S. 47. — Pełny tekst W: The eight international conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies [Dokument elektroniczny] : 20–22 June 2011, Cardiff, Wales. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n., 2011]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–12. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 12, Abstr.
 • An application of operational modal analysis in modal filtering / Piotr Kurowski, Krzysztof MENDROK, Tadeusz UHL // W: Journal of Physics: Conference Series 305 (2011)
 • Laboratory tests of the SHM system based on modal filtration /Krzysztof MENDROK, Wojciech MAJ, Tadeusz UHL, Zgłoszone do Diagnostykiil

pw

mchtr

agh

simr

imp

tr

ippt