MONIT ›› Projekt ›› Cele projektu

Cele projektu

 1. opracowanie innowacyjnych metod i systemów monitorowania stanu technicznego konstrukcji,
 2. zwiększenie liczby chronionych prawnie nowych rozwiązań technologicznych poprzez zgłoszenia patentowe rozwiązań powstałych w projekcie,
 3. podniesienie kwalifikacji naukowców poprzez zwiększenie liczby stopni naukowych uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia,
 4. poprawę bezpieczeństwa użytkowników obiektów i urządzeń objętych systemami monitorowania,
 5. wydłużenie żywotności monitorowanych obiektów i urządzeń oraz zmniejszenie ich awaryjności,
 6. obniżenie kosztów społecznych związanych z katastrofami budowlanymi, awariami bądź okresowym zamykaniem obiektów,
 7. racjonalizację wydatków na cele utrzymania i remontów obiektów,
 8. doposażenie zaplecza badawczego jednostek naukowych zaangażowanych w realizację projektu,
 9. zacieśnianie współpracy pomiędzy sferą B+R a gospodarką, poprzez współpracę z przedsiębiorstwami różnych sektorów przemysłu,
 10. zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw korzystających z nowatorskich rozwiązań technologicznych,
 11. zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym oraz zwiększenie roli polskiej nauki w rozwoju gospodarczym.

 

 

 

Realizacja projektu doprowadzi nie tylko do uzyskania nowej wiedzy, ale przyczyni się także do znaczącej poprawy bezpieczeństwa użytkowników obiektów i urządzeń, rozwoju polskiej gospodarki i nauki oraz będzie miała istotny wpływ na tempo rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

il

pw

mchtr

agh

simr

imp

tr

ippt