MONIT ›› Projekt ›› Opis projektu

Opis projektu

Czym jest MONIT?

MONIT - „Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena jej Żywotności” to projekt badawczy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych.

W projekcie przewidziano zadania badawcze zmierzające do opracowywania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie metod i systemów do monitorowania stanu konstrukcji oraz do ostrzegania o możliwych sytuacjach awaryjnych dla obiektów o wymaganym niskim poziomie ryzyka awarii.

Opracowane rozwiązania umożliwią poprawę bezpieczeństwa użytkowania obiektów i urządzeń, a także przyczynią się do zmniejszenia awaryjności i wydłużenia życia obiektów konstrukcyjnych użytkowanych w różnych działach gospodarki.

Całkowity koszt projektu 46 548 207,11zł z czego wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 46 000 000zł.

 

Zastosowanie rozwiązań projektu

Systemy i rozwiązania opracowane w wyniku realizacji projektu znajdą zastosowanie m.in. w:

 1. lotnictwie,
 2. energetyce,
 3. transporcie powierzchniowym,
 4. przemyśle chemicznym,
 5. oraz przy monitorowaniu stanu technicznego konstrukcji budowlanych takich jak:
  • hale przemysłowe,
  • hale sportowe, wystawowe i widowiskowe,
  • stadiony sportowe,
  • mosty,
  • wiadukty drogowe i kolejowe, itp.

 

Projekt w liczbach

Efektem realizacji projektu będzie m.in.:

 1. opracowanie i wdrożenie do praktyki przemysłowej co najmniej 16 systemów do monitorowania stanu technicznego obiektów i urządzeń,
 2. 16 zgłoszeń patentowych,
 3. powstanie 153 publikacji,
 4. powstanie 22 wdrożeń w wyniku realizacji programów badawczych,
 5. zakup i wykorzystanie 40 sztuk aparatury naukowo-badawczej, etc.

il

pw

mchtr

agh

simr

imp

tr

ippt